om

FORCE Technology's Støjgene-GIS

FORCE Technology har i samarbejde med SoundEar udviklet en tjeneste der viser støjudbredelsen momentant i et område. Støjudbredelsen vises på et kort. Støjen bliver beregnet på baggrund af målinger langs den aktuelle vej der lænkes sammen med forudberegnede dæmpninger. Afhængigt af setup kan støjudbredelseskortet inkludere meteorologiens påvirkning.

Det er muligt at vise støjniveauet på forskellige tidspunkter og med forskellige midlingstider, afhængigt af hvor lang tid målingerne er pågået. Bemærk at disse målinger ikke umiddelbart kan sammenlignes med almindelige støjberegninger der udarbejdes i forbindelse med miljøundersøgelser eller de så kaldte EU-støjkortlægninger jf Støj-Danmarkskortet . De almindelige beregninger baseres på trafiktællinger og er midlet hen over det pågældene år og indeholder for byområder støj fra de fleste omkringliggende veje. De almindelige beregninger er statiske til forskel fra dem der vises her. De er repræsentative for den periode som trafiktællingerne stammer fra.

2024-04-12

Tjenesten benytter følgende pakker: BlazorFileReader, Blazly and BlazorLeaflet

Kontakt

Skriv til os..

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen at skrive til os, så vil vi bestræbe os på at svare så hurtigt vi kan.

Kontakt: dynamicnoisemap

An unhandled error has occurred. Reload 🗙