FORCE Technology
Velkommen til FORCE Technology Støjgene-GIS, i samarbejde med SoundEAR
Denne tjeneste er stadigvæk en test-udgave i udvikling. (This service is still in development)
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, herunder datasætterne Ortofoto og Skærmkort. Herudover benyttes DMI Frie Data for de målesteder der bruger meteorologidata i beregningerne. DMI's frie data er underlagt "Common Commons" license CC BY 4.0
Denne tjeneste fungerer bedst med nogen af følgende browsere:
  • Chrome version 60 eller senere
  • Edge version 79 eller senere
  • Firefox version 55 eller senere
An unhandled error has occurred. Reload 🗙